Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czy ten obraz się rusza? Op-art w ramach projektu Świetliczaki na tropie zagadek

Uczniowie zapoznali się z op-artem, kierunkiem w sztuce występującym w latach 50-tych i 60-tych XX wieku. Op-art był odmianą abstrakcji, stosujący kombinacje linii dające geometryczne złudzenia optyczne, efekty świetlne, dynamiczne i fakturalne, zmierzające do wywołania wrażenia głębi. Dzieci poznały głównych przedstawicieli tego kierunku i ich prace podczas oglądanego filmu. Następnie uczniowie zainspirowani przez prace artystów op-artu tworzyli własne prace plastyczne.