Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

„Jgik tp szrfy?” czyli co wiemy o szyfrach?

Ostatnio w ramach projektu „Świetliczaki na tropie zagadek” uczniowie dowiedzieli się czym są szyfry i jak kiedyś zapisywano za ich pomocą tajne informacje. Następnie w kilku drużynach próbowali rozszyfrowywać wiadomości, a także opracowywali swoje własne szyfry.