Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ile jaskółek wiosnę zwiastuje?

Kolejne zajęcia z cyklu “Świetliczaki na tropie…zagadek”: – Ile jaskółek wiosnę zwiastuje? Dzieci zapoznały się ze znaczeniem przysłów o ptakach. Wykonały piękne szkice różnych gatunków ptaków.