Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Podręczniki w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 wszyscy uczniowie otrzymają bezpłatne podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ramach dotacji MEN.

Rodzice / opiekunowie proszeni są tylko o zakup podręczników do zajęć z religii katolickiej, gdyż nie obejmuje ich dotacja. Zestawienie podręczników do religii znajduje się TUTAJ.

UWAGA: w klasie III oraz VII – do religii obowiązują nowe podręczniki.

Na początku roku szkolnego odbędzie się Giełda używanych podręczników z religii dla klas IV, V, VI i VIII – uczniowie zostaną poinformowani o zasadach bezpiecznej odsprzedaży książek.