Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rekrutacja uczniów do klasy I

REKRUTACJA uczniów do klasy I
na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (https://krakow.elemento.pl) – rodzice wypełniają zgłoszenie/wniosek, który należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu.

Formularz Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie można pobrać w sekretariacie szkoły lub wydrukować z serwisu rekrutacyjnego Elemento.

Zgłoszenia/Wnioski o przyjęcie do naszej szkoły należy składać od dnia 1 marca 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku:

– w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 9:00 do 15:00
– w czwartki, w godzinach od 10:00 do 17.00

Zarządzenie Prezydenta Krakowa w sprawie rekrutacji wraz z terminarzem można przeczytać: TUTAJ
zaś Uchwałę Rady Miasta określającą kryteria rekrutacyjne tu.

Informacja
Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do danej szkoły.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.