czcionka standardowa czcionka średnia czcionka duża kontrast standardowy kontrast mocny

historia

Dzieje szkoły w Toniach sięgają drugiej połowy XIX w., a więc okresu zaborów. Około 140 lat temu, w podkrakowskiej wówczas wsi otworzyła swoje podwoje trzyklasowa szkoła ludowa, która mieściła się w budynku w centrum Toń. Nauczaniem zajmował się wtedy jeden nauczyciel. Od 1914 roku patronem szkoły był Tadeusz Kościuszko.

 

Poprzez lata szkoła przeradzała się kolejno w czteroklasową, siedmioklasową, ośmioklasową, a po reformie oświaty w 1999 roku, w sześcioklasową szkołę podstawową. Szkoła zmieniała swoją siedzibę i patrona, ale nigdy nie przerwała swojej działalności. Po drugiej wojnie światowej, dzięki staraniom władz, a zwłaszcza dzięki dużym nakładom sił i środków mieszkańców przyłączonej już do Krakowa dzielnicy, wybudowano nowy budynek szkoły i oddano go do użytku w 1967 roku.

 

W 1969 roku szkoła otrzymała imię 600-lecia Kleparza, a w październiku 1987 roku na patrona został wybrany Władysław Łokietek, którego postać wiąże się z historią Krakowa i z osiedlem Tonie. Szkoła położona jest w sąsiedztwie ulicy Władysława Łokietka. Ponadto legenda głosi, że przejeżdżający tędy w stronę Ojcowa wraz z rycerzami król Władysław Łokietek tonął w okolicznych błotach i stąd nazwa Tonie.

 

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było wręczenie jej w 1989 roku sztandaru, w dowód uznania osiągnięć w kształceniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży.

W 1999 roku szkoła została włączona do Polskiej Rodziny Łokietkowej - rodziny szkół, których patronem jest Władysław Łokietek.

 

tablica z Patronemtablica ogłoszeń

Podręczniki na rok szkolny 2021-22

W roku szkolnym 2021/2022 wszyscy uczniowie otrzymają bezpłatne podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ramach dotacji MEN.

Rodzice / opiekunowie zobowiązani są tylko do zakupu podręczników do religii, których zestawienie znajduje się TUTAJ. UWAGA: w klasie II oraz VI - z religii obowiazują nowe podręczniki.

Na początku roku szkolnego odbędzie się Giełda używanych podręczników z religii dla klas III, IV, V, VII i VIII - uczniowie zostaną poinformowani o zasadach bezpiecznej odsprzedaży książek.

Rekrutacja 2021-22

Uwaga Rodzice!
W dniach od 1.03.2021 - 31.03.2021 - odbywać się będzie REKRUTACJA do klasy I na rok szkolny 2021/2022
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Religia - giełda podręczników

Zgodnie z tradycją zapraszam na Giełdę używanych podręczników do religii. Odbędzie się ona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a więc: