czcionka standardowa czcionka średnia czcionka duża kontrast standardowy kontrast mocny

rekrutacja

REKRUTACJA

uczniów do klasy I

na rok szkolny 2021/2022

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (https://krakow.elemento.pl) - rodzice wypełniają zgłoszenie/wniosek, który należy wydrukować,  podpisać i dostarczyć do sekretariatu.

 

Formularz Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie można pobrać w sekretariacie szkoły lub wydrukować z serwisu rekrutacyjnego Elemento.

 

Zgłoszenia/Wnioski o przyjęcie do naszej szkoły należy składać od dnia 1 marca 20211 roku do dnia 31 marca 2021 roku:

-  w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 9:00 do 15:00
-  w czwartki, w godzinach
od 9:00 do 17.00

 

Zarządzenie Prezydenta Krakowa w sprawie rekrutacji oraz Uchwałę Rady Miasta w spawie kryteriów naboru można przeczytać TUTAJ


Informacja

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do danej szkoły.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.tablica ogłoszeń

Podręczniki na rok szkolny 2021-22

W roku szkolnym 2021/2022 wszyscy uczniowie otrzymają bezpłatne podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ramach dotacji MEN.

Rodzice / opiekunowie zobowiązani są tylko do zakupu podręczników do religii, których zestawienie znajduje się TUTAJ. UWAGA: w klasie II oraz VI - z religii obowiazują nowe podręczniki.

Na początku roku szkolnego odbędzie się Giełda używanych podręczników z religii dla klas III, IV, V, VII i VIII - uczniowie zostaną poinformowani o zasadach bezpiecznej odsprzedaży książek.

Rekrutacja 2021-22

Uwaga Rodzice!
W dniach od 1.03.2021 - 31.03.2021 - odbywać się będzie REKRUTACJA do klasy I na rok szkolny 2021/2022
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Religia - giełda podręczników

Zgodnie z tradycją zapraszam na Giełdę używanych podręczników do religii. Odbędzie się ona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a więc: