Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
SP 67 ul. Kaczorówka 4, 31-264 Kraków

Historia

 • II połowa XIX w.

  Trzyklasowa szkoła ludowa.

 • 1914 r.

  Szkoła im. Tadeusza Kościuszki

 • 1967 r.

  Oddano do użytku nowy budynek szkoły.

 • 1969 r.

  Szkoła otrzymała imię 600-lecia Kleparza.

 • 1987 r.

  Na patrona został wybrany Władysław Łokietek.

 • 2020 r.

  Rozpoczęcie budowy nowej szkoły.

Nasze dzieje

Szkoła w Toniach

Dzieje szkoły w Toniach sięgają drugiej połowy XIX w., a więc okresu zaborów. Około 140 lat temu, w podkrakowskiej wówczas wsi otworzyła swoje podwoje trzyklasowa szkoła ludowa, która mieściła się w budynku w centrum Toń. Nauczaniem zajmował się wtedy jeden nauczyciel.

Od 1914 roku patronem szkoły był Tadeusz Kościuszko.

Poprzez lata szkoła przeradzała się kolejno w czteroklasową, siedmioklasową, ośmioklasową, a po reformie oświaty w 1999 roku, w sześcioklasową szkołę podstawową. Szkoła zmieniała swoją siedzibę i patrona, ale nigdy nie przerwała swojej działalności.

Po drugiej wojnie światowej, dzięki staraniom władz, a zwłaszcza dzięki dużym nakładom sił i środków mieszkańców przyłączonej już do Krakowa dzielnicy, wybudowano nowy budynek szkoły i oddano go do użytku w 1967 roku.

W 1969 roku szkoła otrzymała imię 600-lecia Kleparza.

Patron naszej szkoły

Władysław Łokietek

W październiku 1987 roku na patrona został wybrany Władysław Łokietek, którego postać wiąże się z historią Krakowa i z osiedlem Tonie. Szkoła położona jest w sąsiedztwie ulicy Władysława Łokietka. Ponadto legenda głosi, że przejeżdżający tędy w stronę Ojcowa wraz z rycerzami król Władysław Łokietek tonął w okolicznych błotach i stąd nazwa Tonie.
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było wręczenie jej w 1989 roku sztandaru, w dowód uznania osiągnięć w kształceniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży.
W 1999 roku szkoła została włączona do Polskiej Rodziny Łokietkowej – rodziny szkół, których patronem jest Władysław Łokietek.