Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
SP 67 ul. Kaczorówka 4, 31-264 Kraków

Kadra

Grono Pedagogiczne:

imię i nazwisko adres e-mail
1. Joanna Basoń a.bason@sp67.krakow.pl
2. Zofia Błońska-Czarnocka z.czarnocka-blonska@sp67.krakow.pl
3. Jolanta Boroń j.boron@sp67.krakow.pl
4. Anna Cebula a.cebula@sp67.krakow.pl
5. Edyta Ciesielska e.ciesielska@sp67.krakow.pl
6. Anna Demczuk-Piekarska a.demczuk@sp67.krakow.pl
7. Marta Dobrek m.dobrek@sp67.krakow.pl
8. Gabriela Domagała g.domagala@sp67.krakow.pl
9. Lena Domagała l.domagala@sp67.krakow.pl
10. Anna Flazik a.flazik@sp67.krakow.pl
11. Hubert Frankiewicz h.frankiewicz@sp67.krakow.pl
12. Żaneta Galica z.galica@sp67.krakow.pl
13. Roksana Gołębiowska r.golebiowska@sp67.krakow.pl
14. Małgorzata Górka m.gorka@sp67.krakow.pl
15. Julia Jakubiak-Kołodziejczyk j.jakubiak@sp67.krakow.pl
16. Małgorzata Jurasz m.jurasz@sp67.krakow.pl
17. Bożena Kozieł b.koziel@sp67.krakow.pl
18. Dorota Kralka d.kralka@sp67.krakow.pl
19. Izabela Krawczyk i.krawczyk@sp67.krakow.pl
20. Anna Kubik a.kubik@sp67.krakow.pl
21. Małgorzata Kubik m.kubik@sp67.krakow.pl
22. Urszula Linca u.linca@sp67.krakow.pl
23. Małgorzata Makowska m.makowska@sp67.krakow.pl
24. Bożena Malewska-Walczak b.malewska@sp67.krakow.pl
25. Barbara Olszowska b.olszowska@sp67.krakow.pl
26. Justyna Pałosz j.palosz@sp67.krakow.pl
27. Piotr Pasternak p.pasternak@sp67.krakow.pl
28. Katarzyna Perzyna k.perzyna@sp67.krakow.pl
29. Aleksandra Piątek a.piatek@sp67.krakow.pl
30. Marta Piegza m.piegza@sp67.krakow.pl
31. Bernadetta Polit b.polit@sp67.krakow.pl
32. Katarzyna Raduj k.raduj@sp67.krakow.pl
33. Małgorzata Sepielak m.sepielak@sp67.krakow.pl
34. Konrad Sikora k.sikora@sp67.krakow.pl
35. Joanna Skowron j.skowron@sp67.krakow.pl
36. Mateusz Skubiński m.skubinski@sp67.krakow.pl
37. Kinga Sobieszczańska k.sobieszczanska@sp67.krakow.pl
38. Jolanta Stochlińska j.stochlinska@sp67.krakow.pl
39. Natalia Ściuba n.sciuba@sp67.krakow.pl
40. Joanna Tomczyk j.tomczyk@sp67.krakow.pl
41. Janusz Tylek j.tylek@sp67.krakow.pl
42. ks. Jan Urbański j.urbanski@sp67.krakow.pl
43. Adam Warmus a.warmus@sp67.krakow.pl
44. Sabina Wrona s.wrona@sp67.krakow.pl
45. Grzegorz Zajączkowski g.zajaczkowski@sp67.krakow.pl
46. Dominika Zielińska d.zielinska@sp67.krakow.pl
47. Beata Suchan b.suchan@sp67.krakow.pl
Administracja:

Maria Pietrzyk
Edyta Pietrzyk

Obsługa (główny budynek):

Grażyna Wiśniewska
Jolanta Gaweł
Danuta Zielińska
Stefan Przysiężniak

(dodatkowy budynek):

Małgorzata Podżus
Katarzyna Gorgoń
Beata Duda
Anna Szulc
Paweł Duda