Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
SP 67 ul. Kaczorówka 4, 31-264 Kraków

Kadra

Grono pedagogiczne

Imię i Nazwisko Przedmiot/y Kontakt Dyżur
mgr Kornelia Szklarska informatyka k.szklarska@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Małgorzata Górka muzyka, plastyka m.gorka@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Kinga Sobieszczańska pedagog k.sobieszczanska@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Dorota Kralka matematyka d.kralka@sp67.krakow.pl Dyżur
wyż zaw. z p.p. Klaudia Drobny język niemiecki k.drobny@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Agnieszka Kawalec–Janiszewska j. polski a.kawalec@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Anna Cebula  j. angielski a.cebula@sp67.krakow.pl Dyżur
ks. mgr Jan Urbański religia j.urbanski@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Małgorzata Jurasz religia, WDŻ m.jurasz@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Bożena Kozieł biblioteka b.koziel@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Monika Wydra edukacja wczesnoszkolna m.wydra@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Karolina Pawluczyk edukacja wczesnoszkolna k.pawluczyk@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Urszula Linca nauczyciel wspierający, świetlica u.linca@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Małgorzata Makowska  fizyka m.makowska@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Piotr Pasternak wychowanie fizyczne, technika p.pasternak@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Katarzyna Perzyna chemia, przyroda, biologia k.perzyna@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Małgorzata Sepielak edukacja wczesnoszkolna, świetlica m.sepielak@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Joanna Skowron język polski j.skowron@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Adam Warmus historia, informatyka a.warmus@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Sabina Wrona edukacja wczesnoszkolna, świetlica s.wrona@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Julia Jakubiak-Kołodziejczyk język angielski urlop Dyżur
mgr Małgorzata Kubik świetlica m.kubik@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Magdalena Urban edukacja wczesnoszkolna, geografia, m.opalka@sp67.krakow.pl Dyżur
wyż zaw. z p.p. Katarzyna Kapuścińska wychowanie fizyczne, świetlica urlop Dyżur
mgr Joanna Basoń  język angielski j.bason@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Grzegorz Zajączkowski edukacja dla bezpieczeństwa g,zajaczkowski@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Janusz Tylek matematyka j.tylek@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Jolanta Stochlińska świetlica, nauczyciel wspierający j.stochlinska@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Bernadetta Polit świetlica b.polit@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Gabriela Domagała świetlica g.domagala@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Maria Gargula psycholog m.gargula@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Anna Flazik nauczyciel wspierający, świetlica a.flazik@sp67.krakow.pl Dyżur
mgr Anna Pabian nauczyciel wspierający a.pabian@sp67.krakow.pl Dyżur
dr Roksana Gołębiowska świetlica, pomoc nauczycieli r.golebiowska@sp67.krakow.pl Dyżur

Pracownicy administracji i obsługi

Maria Pietrzyk
Maria Rybka
Stefan Przysiężniak
Małgorzata Podżus
Renata Wróblewska