Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sztuka Aborygenów na świetlicy

W świetlicy został zrealizowany kolejny temat “Sztuka Aborygenów” w ramach projektu “Świetliczaki na tropie zagadek”. Dzieci zdobyły wiedzę na temat rdzennych mieszkańców Australii, poznały ich sztukę oraz zwierzęta, które zamieszkują ten kraj. Pokazano im obrazy przedstawiające sztukę aborygeńską, a także oryginalne australijskie pamiątki. Następnie przy użyciu metody kropkowania, uczniowie wykonali prace plastyczne: bumerangi i sylwetki zwierząt, które pomalowali we wzory inspirowane sztuką aborygeńską.