Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
SP 67 ul. Kaczorówka 4, 31-264 Kraków

Projekt Future4ME

Od września 2021 roku nasza szkoła realizuje KRAKOWSKI PROGRAM NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO   W ramach programu uczniowie klas I – VIII uczestniczą w 2 dodatkowych godzinach języka angielskiego tygodniowo (oprócz godzin obowiązkowych wynikających z podstawy programowej). Na zajęciach tych kształtować…