Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
SP 67 ul. Kaczorówka 4, 31-264 Kraków

Projekt Future4ME

Od września 2021 roku nasza szkoła realizuje
KRAKOWSKI PROGRAM NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

W ramach programu uczniowie klas I – VIII uczestniczą w 2 dodatkowych
godzinach języka angielskiego tygodniowo
(oprócz godzin obowiązkowych wynikających z podstawy programowej).
Na zajęciach tych kształtować będziemy umiejętności
mówienia (konwersacje), zapoznamy się z kulturą
i tradycjami innych krajów anglojęzycznych
oraz będziemy korzystać z autentycznych materiałów do nauki języka,
Nawiążemy też współpracę ze szkołami z innych krajów.