Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
SP 67 ul. Kaczorówka 4, 31-264 Kraków

Podsumowanie Projektu

 

Dobre umiejętności matematyczne są kluczowe w wielu przyszłych zawodach,
szczególnie w sektorze MINT (Mathematics, Informatics, Natural Science, and Technology).
Mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie dzieci do dorosłego życia, przy współudziale trzech partnerskich szkół podstawowych: Deichselbach-Schule z Buttenheim (Niemcy), Halkalı Cumhuriyet İlkokulu  Küçükçekmece ze Stambułu (Turcja) oraz Szkoły Podstawowej nr 67 im. Władysława Łokietka w Krakowie powstał projekt Erasmus+ „Making Maths More Motivating”.

Każda z trzech szkół partnerskich miała za zadanie przygotowanie i koordynację tygodnia zajęć edukacyjnych i dydaktycznych w swojej szkole, dotyczącą zagadnień matematycznych określonych na początku projektu. Przed zaplanowaniem dokładnych tematów i ich treści porównano podstawy programowe, metodologię nauczania oraz zakres tematyczny dla każdej klasy. Dopiero po omówieniu różnic i podobieństw opracowywane materiały zostały skoordynowane z partnerami.

Dla wszystkich uczestników projektu bardzo ważne było przygotowanie takiej bazy materiałów edukacyjnych, które łączą praktyczne zastosowanie matematyki z treściami programowymi. Przez cały okres trwania projektu istotne było zmotywowanie dziewcząt i chłopców do pozytywnego nastawienia i wzmocnienie chęci uczenia się omawianych zagadnień.

Przygotowanie i organizacja pierwszego spotkania w Szkole Podstawowej Deichselbach-Schule (https://www.gs-buttenheim.de/) w Buttenheim posłużyły za szablon, na którym oparto dwa kolejne spotkania. Drugie spotkanie nauczycieli szkół partnerskich odbyło się w Krakowie, a ostatnie podsumowujące projekt w Szkole Podstawowej Halkalı Cumhuriyet İlkokulu  Küçükçekmece w Stambule (https://halkalicumhuriyetilkokulu.meb.k12.tr/tema/index.php).

W trakcie zajęć szkoleniowych, dydaktycznych i edukacyjnych goście uczestniczyli
w lekcjach różnych klas, samodzielnie lub w zespołach. Oprócz zagadnień związanych z matematyką, przedstawiali swój kraj na lekcjach języka angielskiego, prowadzili międzyprzedmiotowe lekcje doświadczalne (przyroda, chemia, biologia, fizyka), angażowali uczniów w podstawy programowania. Uczniowie dzięki temu projektowi mieli możliwość wymiany informacji i doświadczeń w języku angielskim, zarówno z uczniami pozostałych szkół (online), jak i nauczycielami w trakcie spotkań w szkołach. Oprócz większego zaangażowania w lekcje matematyki, dodatkowym efektem projektu była również wyraźna motywacja do nauki języka angielskiego.

Efekt całego projektu jest widoczny na wielu płaszczyznach.  Bogata, dobrze zorganizowana baza materiałów dydaktycznych będzie służyć kolejnym rocznikom uczniów do poznawania zagadnień matematycznych, w sposób ciekawy i motywujący. Nauczyciele biorący udział w projekcie mieli możliwość udoskonalenia swojego warsztatu pracy. Od września 2023r. został oddany nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 67 im. W.Łokietka. W trakcie trwania projektu nauczyciele mieli okazję obejrzenia jak zorganizowane są sale i poszczególne pracownie w szkołach partnerskich, zwracano uwagę na wszystkie inspirujące pomysły. W nowym budynku szkoły powstała między innymi sala do matematyki, klasopracownia chemiczna, fizyczna oraz klasa do techniki. W tych salach oraz wielu innych wykorzystano wiele elementów, które pojawiły się wcześniej w szkołach partnerskich.